Âgâz-ı Gazeliyyât 286

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 419 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Kimse bilmez ben kadar zevk u temâşâ kıymetin
Lâle-i dil-hûn bilür dâmân-ı sahrâ kıymetin
Ehl-i tecrîd oldugum çün i‘tibârum kalmadı
Hayf bilmezler bu kâfirler Mesîhâ kıymetin
Gark-ı bahr-ı hicrden sor lezzet-i dîdârını
Sâkin-i sâhil ne bilsün dürr-i yektâ kıymetin
Pençe-i küstâh-ı ‘ismetdür girîbân-gîr olan
Yoksa Yûsuf sanma bilmezdi Züleyhâ kıymetin
Tavf iderken gird-i kûyun didi Âgâh ol sanem
Ka‘be kadrin bilmeyen bilmez kilîsâ kıymetin

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir