Âgâz-ı Gazeliyyât 29

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 454 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Şem‘a pervâne ile güft ü şinîd olmaz hîç
Sûz-ı dil kâsıd olan yerde berîd olmaz hîç
Subh u şâm şeb ü rûz gam u şâdî birdür
Biz karâr itdigümüz şehrde ‘îd olmaz hîç
Tıfl-ı eşküm gibi çeşmüm yeridür yârânun
Hâne-i âyîneye kufl u kilîd olmaz hîç
Neylesün terbiyet-i pîr-i mugân zühhâda
Âb-ı meyhânede turmakla pelîd olmaz hîç
Varını yâra nisâr eyledi Âgâh u dirîg
Defter-i mihr ü mahabbetde resîd olmaz hîç

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir