Âgâz-ı Gazeliyyât 292

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 585 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Zamâne hasret-i bezm-i tarab-fezâmuz iken
O vahşi olmada bîgâne âşinâmuz iken
Müdâm sâye-nişîn-i nihâl-i âhum idi
Bahâr-ı ‘ârızı gülzâr-ı dil-güşâmuz iken
Kemend-i zülfüne ta‘lîm-i tâb iden biz idük
Zamân ile o sitem-pîşe dilrübâmuz iken
Niyâzmend-i nigâh idi sürme çeşmümden
Gubâr-ı hatt-ı ruh-ı yâr tûtiyâmuz iken
‘Aceb ki cür‘a-keş-i kâse-i gedâyândur
O şûh bezmde Âgâh pâdşâmuz iken

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir