Âgâz-ı Gazeliyyât 296

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 329 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dil güft [ u] gû-yı turre-i dildârı açmasun
Maksad dırâz olur suhan-ı mârı açmasun
Yâ hâne-i selâmeti der-beste eylesün
Yâ mâcerâ-yı dîde-i hûn-bârı açmasun
Her gül nesîm-i âh ile bir gird-bâd olur
‘Uşşâka bâgbân der-i gülzârı açmasun
Piçîdedür hezâr hezâr âh-ı cân güdâz
Tumâr-ı şevke-i dil-i efkârı açmasun
Pür-çeşm-i fitne-hîzdür Âgâh hâli de
İsterse hˇ âb o nergis-i bîmârı açmasun

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir