Âgâz-ı Gazeliyyât 301

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 416 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Müyesser oldı haşr olmak bu gün ol serv-kâmetle
Bî-hamd’illâh karîn oldı du‘â âhır icâbetle
O şûh ile zebândân-ı nigâh olmak ne mümkündür
Ki hergiz mahrem olmaz gûşe-i çeşmi işâretle
Hele seng-i cefâdan gam degül hâtır-şikest olmak
Dürüst itseydi bâri mûmiyâyı istimâletle
Humâr-âlûde rindân ile dün meyhâneye vardum
Elinde câm gördüm zâhidün ammâ ne hâletle
Temâşâ-yı çemenden kasdı ol sîmîn-berün Âgâh
Yüzün seyr itmedür âyîne-i dilde nezâketle

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir