Âgâz-ı Gazeliyyât 305

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 521 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Nigehî ‘arbede-cû cünbüş-i müjgânı ile
Çekişür çeşm-i siyeh mesti girîbânı ile
Çoklarun çâk-i girîbânına olurdı sebeb
Beni pâ-bûse şerîk eylese dâmânı ile
Kalmadı hˇ âhişimüz meyve-i vasla cânâ
Bizi seyr itdi gamun ni‘met-i elvânı ile
Neş’esi câm-ı meyün şâh ü gedâya birdür
Hat-ı peymâne yazılmaz hat-ı dîvânı ile
Şerm-i hüsn olmasa hurşîde ‘inân-gîr-i heves
Götürür şebnemi bâlâya gülistânı ile
Sormadı hâlini bir kerre o şûh Âgâhun
Âşinâ eylemedi derdini dermânı ile

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir