Âgâz-ı Gazeliyyât 306

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 410 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hem-dem ol nev-reste zevk ü sohbetin bilmezlere
Nâzenîndür kadr-i nâz ü ni‘metin bilmezlere
Bir per-i pervâne yanmak denlü germ olmaz bana
Şem‘-i bezm-ârâ iken germiyyetin bilmezlere
Hûn-ı dil nûş itmege râzı degülsen ehl-i dil
Mey virürsen bâdenün keyfiyyetin bilmezlere
Zerre denlü bana gam vir şükrin al dünyâ kadar
Bezl idince hˇ ân-ı vaslun ragbetin bilmezlere
Vakf-ı seng-i cevr-i hûbân oldı dil Âgâh hayf
Hîçe satdum gevherüm hîç kıymetin bilmezlere

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir