Âgâz-ı Gazeliyyât 307

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 362 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Kim ola devlet-i pâ-bûsuna mecâli ola
Meger ki sûret-i bî-cân-ı nakş-ı kâli ola
Hased o ‘âşıka kim pîr-i sâl-hûrde iken
Felekde gün gibi bir şûh-ı hurde-sâli ola
Virür mi sâkî-i devrân bu köhne meykedede
Bana piyâle-i ‘işret meger ki hâli ola
Huşâ o haste-i hicrân ki pister-i gamda
Tabîb-i müşfikı emrinde imtisâli ola
Olur mı hıfz-ı nigeh rû-yı hûbdan Âgâh
‘Ale’l-husûs ki hüsnünde i‘tidâli ola

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir