Âgâz-ı Gazeliyyât 308

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 428 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Zülfüni sâlma ruh-ı âyîne-tâbun yüzine
Zulmdür harf-i hatâ çekme savâbun yüzine
Nev-bahâr oldı vü ben gam-zede meyden tâ’ib
Hacletümden bakamam câm-ı şarâbun yüzine
Peykerüm sâye-sıfat öyle za‘if olmış kim
İrmez âsîb eger düşse habâbun yüzine
Gamzesi tîg be-kef çeşmi dile dâg-ı derûn
Nice mümkün nigeh ol mest-i ‘itâbun yüzine
Neler agyâra pes-i perdeden ızhâr eyler
Anlaruz gelmezüz ey şûh nikâbun yüzine
Sürh-rû seylî-i âhumdur iden gerdûnı
Sanma reng-i şafak Âgâh sehâbun yüzine

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir