Âgâz-ı Gazeliyyât 310

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 352 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Memnûnun idüm ragbetüm olsaydı benüm de
Agyâr kadar ‘izzetüm olsaydı benüm de
Kordum felegün sînesine hâle gibi dâg
Bir şûh-ı kamer tal‘atum olsaydı benüm de
Hançer gibi bir lahza ayırmazdı yanından
Hûn-rîzlige ‘âdetüm olsaydı benüm de
Şebnem gibi âvîze-i gûş-ı gül olurdum
Ol mihr ile germiyyetüm olsaydı benüm de
Pervâne-sıfat pâyine düşmezdüm o şem‘ün
Pervâz idecek kudretüm olsaydı benüm de
Dehrün ne kadar lutf u ‘atâsını görürdüm
Âgâh riyâ san‘atum olsaydı benüm de

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir