Âgâz-ı Gazeliyyât 311

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 522 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Mümkün mi beste olmaya dil zülf ü hâline
Ol fitne-cûlar âdemi korlar mı hâline
Kalduk şeb-i firâk gibi tîre baht ile
İrmek müyesser olmadı subh-ı visâline
Rahm it hamîde kaddüme ey meh ki hâleveş
Çok mâh-ı evc-i hüsnün irişdük kemâline
Her zerresi zamân ile bir âftâb imiş
Meyhânenün ri‘âyet ile bak sifâline
Ol âfetün gurûrına Âgâh mâ’ilem
Bakmaz geçer fütâdesine pây-mâline

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir