Âgâz-ı Gazeliyyât 313

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 396 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sezâ ki sürmeveş olsam siyâh-mest-i nigâh
Bu gün o merdüm-i çeşmüm libâs itdi siyâh
İdince câme-i şebgûnı ile cilve-gerî
Siyâh ider ruh-ı hurşîdi dûd-ı şu‘le-i âh
Nezâresine o şûhun çıkar girîbân-çâk
Sevâd-ı şâm-ı şeb-i kadr olursa hil‘at-ı mâh
Tasavvur-ı ruhına çeşm-i dâg-ı nâ-mahrem
Müşâhid-i leb-i la‘line fikr-i bûse günâh
Siyâh-pûş iden ol ka‘be-i temennâyı
Netîce-i eser-i baht-ı tîredür Âgâh

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir