Âgâz-ı Gazeliyyât 314

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 356 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Olmaya âdem esîr-i elem olmakdan ise
Şâd-ı merg olsa giriftâr-ı gam olmakdan ise
Ko disünler yine âzâdeligin ‘âlemi var
Beste-i turre-i pür-pîç ü ham olmakdan ise
Buhl ile ‘âleme darbü’l-mesel olmak yegdür
Mahz-ı da‘vâ ile sâhib-kerem olmakdan ise
Az olur sâgar-ı leb-rîzde dirler feryâd
Dil-i pür-hûnda ziyâd oldı kem olmakdan ise
N’ola Âgâh helâk itse de âzâd olsam
Ol perî mâ’il-i cevr ü sitem olmakdan ise

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir