Âgâz-ı Gazeliyyât 315

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 474 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Her sîne ki sevdâ-yı mahabbet var içinde
Tâ haşr kıyâs itme ki râhat var içinde
Encâmı olur vâsıta-i renciş-i hâtır
Her güft ü şünûdun ki zerâfet var içinde
Çâh-ı zekan-ı yâr ki zâhirde tehîdür
Bir kân-ı nemek denlü melâhat var içinde
Âhır dil-i mecrûhı harâb itdi gam-ı ‘aşk
Vîrân olur ol hâne ki âfet var içinde
Âgâh nice fahr-ı bilâd olmaya Şehbâ
Nâbî gibi bir ehl-i kerâmet var içinde

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir