Âgâz-ı Gazeliyyât 317

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 382 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Yârimüz dil-nüvâz idi bu gice
Bezm-i nâz u niyâz idi bu gice
Mübtelâ-yı firâkına dildâr
Vasl ile çâr-sâz idi bu gice
Çeşmine oldı hˇ âb-ı nâz harâm
Ol kadar ‘işve-bâz idi bu gice
Sayd içün ol tezerv hˇ âhişini
Murg-ı dil şâhbâz idi bu gice
Şevk ile âteş-i dil-i pür-tâb
Şem‘den ser-firâz idi bu gice
Çeşm-i mahcûb şâhid-i ma‘nâ
Mahv-ı hüsn-i mecâz idi bu gice
Şebimüz rûz-ı ‘îdden Âgâh
Mûcib-i imtiyâz idi bu gice

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir