Âgâz-ı Gazeliyyât 319

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 349 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sûzişüm itme füzûn hüsnüne zînet virme
Âteşüm bana yeter sende harâret virme
Ne bilür lezzet-i dîdârunı âyînesinün
Ni‘metin kadrini bilmezlere ni‘met virme
Zühdüni alana sat istemezüz lutf eyle
Zâhidâ bezmimüze gelme kudûret virme
Degme bir zahmete göz zahmeti benzer mi meger
Ya‘ni gözüm didügün merdüme fırsat virme
Yokdur enbâ-yı zamânda reviş-i mihr-i vefâ
Hîç Âgâh sana yok yere zahmet virme

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir