Âgâz-ı Gazeliyyât 32

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 457 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Meşşâta-ı ‘arûs-ı cihândur sabâh-ı ‘îd
‘İşret-fezâ-yı pîr ü civândur sabâh-ı ‘îd
Mahv-ı nazâre olsa n’ola çeşm-i kudsiyân
Pîrâye-bahş-ı hüsn-i bütândur sabâh-ı ‘îd
Pürdür sadâ-yı bûseden ol denlü gûş-ı dehr
Ger savt-ı bülbül olsa girândur sabâh-ı ‘îd
Her sû-hezâr mehveş-i hûrî-likâ ile
Bi’llâhi reşk-i bâg-ı cinândur sabâh-ı ‘îd
Âgûşı oldı kûçelerin mevce-hîz-i hüsn
Kim cilvegâh-ı lâle-ruhândur sabâh-ı ‘îd
Ey rûzedâr-ı gûşe-i hicr olma teng-dil
Bezm-i visâle müjde-resândur sabâh-ı ‘îd
Ol âftâb-ı evc-i sa‘âdet tulû‘ına
Âgâh her taraf nigerândur sabâh-ı ‘îd

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir