Âgâz-ı Gazeliyyât 320

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 549 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Kankı sâkîden şarâb-ı nâb nûş itdük yine
Kim dili âmâde-i cûş ü hurûş itdük yine
Şîşe-i nâmûs-ı takvâyı şikest itsek n’ola
Tevbe-i rüsvâ vü ‘aşkı mı fürûş itdük yine
Fârig olduk güft u gû-yı nâsıh-ı bî-derdden
Biz ki mînâ penbesin sîm-âb-ı gûş itdük yine
Oldı çeşmümde sevâd-ı şehr ü dâg-ı lâle bir
Nev-bahâr oldı vedâ‘-ı ‘akl ü hûş itdük yine
Fikr idüp Âgâh ruhsâr-ı ‘arak-âlûdını
Tûtî-i endîşe-yi âyîne-pûş itdük yine

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir