Âgâz-ı Gazeliyyât 325

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 479 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Kemâlimüz de mi yok lutf-ı rûzgâra göre
Yeter bu neşv ü nemâda bu i‘tibâra göre
Eser-nümâ dil-i sad-pârenün figânı da yok
Sadâsı çıkmadı bu câmun inkisâra göre
Zamâne gülşen-i îcâda bâgbân olalı
Zuhûra gelmedi bir serv-i kadd-ı yâra göre
Hacâletin çekerüz gibi kıllet-i cürmin
Günâhımuzda ne var lutf-ı Kird-gâra göre
Şikâyet itmez idüm hicr-i yârdan Âgâh
Devâm-ı vaslı da olsaydı intizâra göre

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir