Âgâz-ı Gazeliyyât 326

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 507 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gördi tahammül eyleyemez ‘aşk dâgına
Pervâne düşdi dün gice şem‘ün ocagına
‘Âşıklarun figânı dahı bî-eser gibi
Az kaldı kim gülün gire bülbül kulagına
Bir hˇ âhişe karârı mı var bî-karârınun
Bin kerre düşdi bûse elinden ayagına
Olmaz esîr-i şâm-ı firâkun ziyâ-pezîr
Hurşîd nûrın itse de revgan çerâgına
Agyârın inkisârına Âgâh kim bakar
Ol şûh ile mu‘âmelemüz olsa sâgına

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir