Âgâz-ı Gazeliyyât 327

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 410 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Mey-hoşdur eger serv-i gül ü bîdi de olsa
Def‘-i gam içün neşve-i câvîdi de olsa
Tâ gonçe-i dil olmaya sad-pâre açılmaz
Bu bâgun eger bir gül-i ümmîdi de olsa
Çarhun nice bir nûş idelüm zehr-i cefâsın
İl ‘âleme benzer hele hurşîdi de olsa
Sad-mâtemi âmâdedür elbette kafâda
Yıldan yıla dehrün bir iki ‘îdi de olsa
Hattın görüp Âgâh vefâsına inânma
Mihr-i dehen-i yâr ile te’kîdi de olsa

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir