Âgâz-ı Gazeliyyât 328

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 340 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Agyâr görmesün meded ol sîm-sîneyi
Gösterme her gedâya görünmez hazîneyi
Zülfinde var iken dil-i güm-geşteye gümân
Gördük dehân-ı yârı itürdük karîneyi
Hâtır-şikendür ol meh ü sen şîşe dil sakın
Ugratma seng-i hâreye ol âb-gîneyi
Düşmen inanma dost olur ihtilât ile
Âlûde itme sînede mihr ile kîneyi
İtsün kıyâs nâmede ki pîç ü tâbdan
Âgâh o şûh hâl-ı gulâm-ı kemîneyi

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir