Âgâz-ı Gazeliyyât 329

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 382 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Cânâ yeter agyâr ile hemhânelük itme
Güldürme sana ‘âlemi dîvânelük itme
Ey mâhlikâ gün gibi her hâneye girme
Her bezmde çeşmün gibi mestânelük itme
Her bir saneme itme gönül meyl-i perestiş
Büthânelerün şem‘ine pervânelük itme
Ey eşk dökül pâyına ol gonçe açılsun
Bârân olacak vaktde dürdânelük itme
Mecmû‘ iken âşüfteligin ‘âlemi yokdur
Zülf-i emele ‘ukdelik it şânelük itme
Döndürme yüzün cevr ile dildârdan Âgâh
Kıl yâra fedâ cânını cânânelük itme

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir