Âgâz-ı Gazeliyyât 33

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 560 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Kemâl-i hüsn ile ol şûh-ı nâzenine hased
Ki ‘ismet eyleye pâkî-i dâmenine hased
Göreydi dest-i nigârin-i yârı gülşende
İderdi dâmen-i gülçîn o âstîne hased
Gönülde var yine bir tâze dâg-ı hasret kim
Nümâyişine ider lâle reşk ü sîne hased
Fütâdelük bana nisbetle buldı mi‘râcın
Ki ragbet ile ider âsmân zemîne hased
Hased hased yine Âgâh yok hased diyecek
Bu ‘âlemün nesi vardur ‘aceb nesine hased

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir