Âgâz-ı Gazeliyyât 330

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 388 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Neylerüm mihr ü mehi ‘ârız-ı cânân bu ise
Bâg-ı cennetde bulunmaz gül-i handân bu ise
Hâleden boynına tavk itse revâdur kameri
Ol yüzi reşk-i kamer serv-i hırâmân bu ise
Dil-i dîvâneye yer mi bulunur sahrâda
Cezbe-i silsile-i zülf-i perîşân bu ise
Ben degül görse kemândâr-ı kazâ havf eyler
Sende ey şûh eger nâvek-i müjgân bu ise
Gösterüp gamze-i hûn-rîzini nâz ile didi
Kâfirem ben eger Âgâh müselmân bu ise

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir