Âgâz-ı Gazeliyyât 331

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 410 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Esîr-i mihnet oldum ‘âşık-ı mahzûnun oldumsa
Günehkâr olmadum ey bî-vefâ meftûnun oldumsa
Hemîşe zehr-i gam perverdeyem düşnâm-ı telhundan
Eger bir lahza hem-bezm-i leb-i meygûnun oldumsa
Sebeb yâ zülf-i pür-ham yâ leb-i şîrinün olmışdur
Senün ey şûh eger Ferhâd eger Mecnûnun oldumsa
Harâm olsun bana keyfiyyet-i sahbâ-yı nevmîdi
Ümîd-i ‘ayş ile ey çarh-ı dûn memnûnun oldumsa
Edâ fehm olmada Âgâhveş bir üstâd itdi
N’ola şâkird-i çeşm-i şûh-ı pür-efsûnun oldumsa

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir