Âgâz-ı Gazeliyyât 332

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 363 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Der-i neşât o denlü güşâde oldı bize
Gelince nükhet-i gül bûy-ı bâde oldı bize
Müdâm kişver-i ma‘nâyadur ‘azîmetimüz
O reh-revüz ki şak-ı hâme câdde oldı bize
Gam eksik olmadı şürb-i müdâm-ı sahbâdan
Humâr u dürd-i ser ancak ziyâde oldı bize
Hümâ-yı rif‘ati gör feyz-i hâksârîden
Ki âstâne gibi rû-nihâde oldı bize
Meger siriştimüz Âgâh mihr ile birdür
Ki kısmet-i ezeli levh-i sâde oldı bize

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir