Âgâz-ı Gazeliyyât 333

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 410 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Devât-ı sîmdür ol dilsitânun sanma yanında
Kazâ şekl-i yed-i beyzâyı göstermiş miyânında
Figân iden tehî tîg-ı cefâda nâledür yâhûd
Nihândur rişte-i cân hâme-i ‘anber-feşânında
Hilâl-i nâhunın da kiklini kat‘ idicek gâhî
Hümânun magz-ı devlet âteş olur üstühˇ ânında
Berâberlük o rengîn dûdeye cehl-i mürekkebdür
Olursa müşg-i çîn perverde ‘anber dûdmânında
Hele menşûr-ı hatt gelmezden evvel kişver-i nâza
Niyâzı cebhe fersûd eyle Âgâh âstânında

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir