Âgâz-ı Gazeliyyât 338

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 359 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Kime hem-sohbet idün bezmde yârun kim idi
‘Aceb ârâstesin âyînedârun kim idi
Kayd-ı reftârdan âzâde iken serv gibi
Lâübâli sebeb-i geşt ü güzârun kim idi
Şem‘-i rûyundan alur bûy-ı per-i sûhte-i dil
Söyle pervâne-i bî-sabr u karârun kim idi
Gûşuna nâlemüzün ragbeti yok âh kadar
‘Andelîb-i çemen-ârâ-yı ‘izârun kim idi
Sende yokdur bu metânet bilürüz Âgâhuz
Leb-i hâmûşuna tenbîh-i şümârun kim idi

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir