Âgâz-ı Gazeliyyât 339

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 403 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Giriftârun biriyle bir nefes yâr oldugun var mı
Meger cânâ senün senden haberdâr oldugun var mı
Dilün esbâb-ı hüsnünden dahı hˇ âhişleri çokdur
Ne mümkün sîr-i çeşm olmak tama‘kâr oldugun var mı
Ne lutfun gördi ehl-i dil senün ey çarh-ı dûn-perver
Cefâkâr oldugun çokdur vefâdâr oldugun var mı
Yeter rindâna nâ-hemvâr sözler tâ-be-key zâhid
‘Aceb sûhân mısın ‘ömründe hemvâr oldugun var mı
Degüldür nakd-ı cân u dil-i zer hurşîde nâz eyler
Metâ‘-ı vaslına yârun harîdâr oldugun var mı
Nesîm-i cân-fezâdur ehl-i zulme âhı mazlûmun
Cihân-sûz oldugun saymaz sitemkâr oldugun var mı
Bu gafletgâhda şebnem kadar da gayretün yokdur
Senünde bir seher Âgâh bîdâr oldugın var mı

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir