Âgâz-ı Gazeliyyât 34

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 494 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Çeşmümde cûş-ı girye-i tûfânî-i ebed
Gönlümde şevk-ı bî-ser ü sâmânî-i ebed
Ey ‘aşk fikr-i dîde-i giryânum eyle kim
Derd ü gam oldı sînede zindânî-i ebed
Sevdâ-yı vasl-ı yârdan oldı nasîbimüz
Fikr-i muhall u ser-be-girîbânî-i ebed
Mir’ât-ı hüsnün olalı hayret-fezâ-yı ‘akl
Mahsûsdur bana heme hayrânî-i ebed
Rûz-ı ezelde âh ki mi‘mâr zi cüz’ ü kül
Vaz‘ itdi hâne-i dile virânî-i ebed
Yetmez mi dehre gelmeden Âgâh haşre dek
Sermâye-i neşât-ı peşîmânî-i ebed

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir