Âgâz-ı Gazeliyyât 342

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 483 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dil esîr olur ıztırâbdan hâlî 1a
Olursa zülf-i bütân pîç ü tâbdan hâlî
Felekde âh-ı ciger-sûz eksik olmaz hîç
Bu hâne olmadı bûy-ı kebâbden hâlî
Meger o rû-yı ‘araknâki gördi gülşende
Ki gonçe şîşesin eyler gül-âbdan hâlî
Günâhımuz seni agyârdan sakınmakdur
Bu gûne cürm degüldür savâbdan hâlî
Görünmesün bize isterse kevkeb-i tâli‘
Görünsün ol ruh-ı pür-âb u tâbdan hâlî
Yanında bâde-keşün rûhsuz cesed gibidür
O kûze kim ola sahbâ-yı nâbdan hâlî
Kad-ı hamîde-i Âgâh hâleden kalmaz
Yine o mâha degül intisâbdan hâlî

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir