Âgâz-ı Gazeliyyât 343

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 394 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Yine mest-i şarâb-ı bed-gümânîsin nedür aslı
Girîbân-çâk sâz-ı mihrbânîsin nedür aslı
Leb-i meygûnun itmiş şevke-i bî-hûde şûr-engîz
Nemek-âmiz-i âb-ı zindegânîsin nedür aslı
Gazâb ebrûlarun şemşîrine virmiş ‘arakdan âb
Kimünle müsta‘idd-i hûn-feşânîsin nedür aslı
‘Ayândur hâtem-i la‘lünde nakş-ı mihr-i hâmûşî
Emânetdâr-ı esrâr-ı nihânîsin nedür aslı
Olursın hem-dem-i her bü’l-heves ragmına Âgâhun
Meger hˇ âhende-i âh u figânîsin nedür aslı

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir