Âgâz-ı Gazeliyyât 345

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 336 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Âhum felegi hâk ile yeksân idemez mi
Ehl-i dile bu müşkili âsân idemez mi
Eşküm görüp ol şûh n’ola itse tebessüm
Bu âb-ı revân bir güli handân idemez mi
Çeşm-i siyehün dehri harâb itdügi yerde
Gönlüm gibi bir gûşe-i vîrân idemez mi
Vuslatda dilâ cevrine râzı ki degülsin
Yâ sûhte-i âteş-i hicrân idemez mi
Gülzâr-ı ruhun vasfını cem‘ eylese Âgâh
Tahmîn ile bir tâze gülistân idemez mi

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir