Âgâz-ı Gazeliyyât 346

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 384 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

İtdi dil şîfte bir şûh-ı sitemkâra beni
Ki dutar ikide bir hançer-i âzâra beni
Şimdi bakmaz yüzüme nâz ile ammâ evvel
Mübtelâ itmiş idi yalvara yalvâra beni
Kanda ben kanda reh-i savma‘a zâhid degülem
‘Ârifem gûşe-i meyhânede gel ara beni
İktizâ-yı mey-i vahdet bu mıdur ey Mansûr
Ki çeke dâraseni zülf-i siyehkâra beni
Gûşe-i vahdetümi virmez iken dünyâya
Çeşm-i âhû nigehân eyledi âvâre beni
Bilmem Âgâh günâhum ne idi kim devrân
Âşinâ eyledi ol gamzesi hûn-hˇ âra beni

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir