Âgâz-ı Gazeliyyât 348

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 387 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Oldı dil ma‘mûr vîrân olmayınca olmadı
Behre-yâb-ı vasla hicrân olmayınca olmadı
Gerçi pâ-mâl itmeden âhır peşîmân oldı lîk
Ben dahı hâk ile yeksân olmayınca olmadı
Âh kim bir gül nasîb-i gûşe-i destârımuz
Mâye-i sad-dâg-ı harmân olmayınca olmadı
Göz göre ol şem‘-i bezm-ârâ bana germ âşinâ
Bir zamân manzûr-ı kûrân olmayınca olmadı
Her ne efzûn oldı esbâb-ı ma‘îşetden dirîg
Nakd-ı âb-ı rûda noksân olmayınca olmadı
Râm olur mı dirdüm Âgâh ol büt-i vahşî nigâh 6a
Oldı ammâ âfet-i cân olmayınca olmadı

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir