Âgâz-ı Gazeliyyât 349

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 384 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Her şu‘le hû perîveşe yâr itmesin seni
Pervâne-i çerâg-ı mezâr itmesin seni
İstersen ide hâküni hurşîd-i tûtiyâ
Ahbâb hâtırına gubâr itmesin seni
Râh-ı talebde germ-rev ol berk ü bâddan
Dûn himmet olma mûr süvâr itmesin seni
Sa‘y it hesâba gelmeye nîkû ‘amellerün
Zühhâd gibi sübha-şümâr itmesin seni
Aç beste gonçe-i dilüni bâd-ı âh ile
Minnet-keş-i nesîm-i bahâr itmesin seni
Âgâh gibi müflis-i hâtem-nümâ geçin
Neylersen eyle sifle-şi‘âr itmesin seni

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir