Âgâz-ı Gazeliyyât 35

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 351 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gam-ı şâm u seherden dâd u feryâd
Du‘â-yı bî-eserden dâd u feryâd
Nesin gördük sitemden gayri yârun
O nahl-i bî-semerden dâd u feryâd
Humârun def‘i mümkün terk-i meyle
Sebebsüz derd-i serden dâd u feryâd
O şûha geçmez oldı gevher-i eşk
Siyeh-rû sîm u zerden dâd u feryâd
Hased nâ-dânlarun zevkine Âgâh
Bana cevr-i hünerden dâd u feryâd

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir