Âgâz-ı Gazeliyyât 350

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 436 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ne gûne râm ideyüm ‘akl-ı zû-fünûna beni
Ol âhuvâne nigeh sevk ider cünûna beni
Bu hânkâhda âhır o Mevlevî dilber
Kebâb-ı âteş-i nâz itdi döne döne beni
Komazdum âteş-i âhumla taşı taş üzre
Havâle itse idi şevk-i Bî-sütûna beni
Meger ki anladı rengîn terennüm oldugumı
O şûh eyledi tercîh-i erganûna beni
Rakîb ehl-i garaz oldugın bilür dildâr
Sabâda geçmeye Âgâh gayr gûna beni

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir