Âgâz-ı Gazeliyyât 351

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 442 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Halka âzârı şi‘âr eyleme sâtûr gibi
Herkese yâr-ı gam ol bâde-i engûr gibi
Kimsenün ‘aybını urma yüzine âyîneveş
Yüri settâr-ı ‘uyûb ol şeb-i deycûr gibi
Serd-i mihrî-i cihândan o kadar dâgum kim
Görinür mihr-i felek çeşmüme kâfûr gibi
Zulmet-i şâm-ı firâkını degişmem rûza
Sevmişem bir meh-i hurşidveşi nûr gibi
İtme âzürde şikâyetle o şûhı Âgâh
Gâlibâ cevr ü cefâ itmede mecbûr gibi

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir