Âgâz-ı Gazeliyyât 354

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 415 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Çün temâşâya o şûh-ı câme gülgûn çıkmadı
Âh-ı dilden lâleveş âlûde-i hûn çıkmadı
Cezbe-i mahşûkdur ‘uşşâkı mümtâz eyliyen
Yoksa her dîvâne vaz‘un adı Mecnûn çıkmadı
Pây-ı dildâra nisâr-ı gevher-i eşküm görüp
Geçdi tâ heftum zemîne genc-i Kârûn çıkmadı
Hokka-ı mihr ü meh-i gerdûnı bir bir yokladuk
‘Âşıka derd ü elemden gayrı ma‘cûn çıkmadı
Çarh ile turduk hesâblaşduk alup virdüklerin
Çok şükür Âgâh müflis çıkdı medyûn çıkmadı

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir