Âgâz-ı Gazeliyyât 357

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 444 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hattı geldükde bize râm oldı
Ne yamân yerde gün ahşâm oldı
Bâg-ı hoş meyve-i ‘âlemde bizüm
Rızkımuz hep tama‘-ı hâm oldı
Çeşm-i mestin o mehün yâd iderek
Gonçe-i dil gül-i bâdâm oldı
Nâmını almış didügün ehl-i vera‘
Duhter-i rez gibi bed-nâm oldı
Yâr ile bezmimüz Âgâh bu şeb
Öyle germ oldı ki hammâm oldı

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir