Âgâz-ı Gazeliyyât 359

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 396 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Meger ki cilve-i kaddün hayâlden geçdi
Ki mevc-i seyl-i sirişk i‘tidâlden geçdi
Helâk neşve-i cân-bahş-ı bâde-i la‘lün
Tebessüm itdi vü câm hilâlden geçdi
O âfetün ruh-ı hûy-gerdesi letâfetde
Hezâr mertebe sahbâ-yı âlden geçdi
Misâl-i âyîne ser-çeşme-i tecelli olur
O dil ki vesvese-i hatt u hâlden geçdi
O mehle vuslat olurdı ne hâl ise Âgâh
İrişdi ceyş-i hat u hâl hâlden geçdi

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir