Âgâz-ı Gazeliyyât 36

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 418 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dil giriftâr olıcak zülf-i siyehfâm ne kayd
Murg-i bî-bâl u perüm keşmekeş-i dâm ne kayd
Sen ü ‘ıyş u tarab u bezm-i harîfân ey şûh
Ben ki âşüfte dimâgum heves-i kâm ne kayd
Mürşid-i ehl-i harâbât yeter pîr-i mugân
Hıdmet-i Berhemen ü secde-i esnâm ne kayd
Dil ki câm-ı Cem idi oldı şikeste sâkî
Bana şimdengirü fikr-i mey-i gülfâm ne kayd
Tutalum halk ile Âgâh müdârâ mümkün
Yâ cefâ-yı felek ü mihnet-i eyyâm ne kayd

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir