Âgâz-ı Gazeliyyât 361

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 542 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Yârdan ey dil yine sûz-ı nihânun var gibi
Harf-cûyâsın dehânından gümânun var gibi
Cûy-ı eşkümden ki dâmen-keşsin ey nahl-i ümîd
Âb-ı hayvânıyla besler bâgbânun var gibi
Tercemân-ı la‘l-i şîrinün zebân-ı nâzdur
Var ise bir gayri yâr-ı nüktedânun var gibi
Da‘vi eylersin bu endâmıyla kadd-i yârdan
Benzer ey serv-i sehî mû-yı miyânun var gibi
Bellüdür Âgâh izhâr-ı şikâyetden yine
Cevre mâ’il bir büt-i nâ-mihrbânun var gibi

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir