Âgâz-ı Gazeliyyât 363

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 413 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Oldı bir gûne cihân lutf ü keremden hâlî
Ki çıkar câmı habâbun dil-i yemden hâlî
Meyve-i vasl-ı ümîd itdüm o mehden gâfil
Ki gelür dest-i emel bâg-ı İremden hâlî
Çeşmi bîgâne nigeh-i gamzesi agyâr-nevâz
Nice olsun dil-i mecrûh elemden hâlî
Var ise anda da hûn-âbe-keşân vardur kim
Sâgar-ı lâle çıkar bezm-i ‘ademden hâlî
Hayf Âgâh ki minâ-yı felekde bu kadar
Ol kadar mey ki ide bir dili gamdan hâlî

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir