Âgâz-ı Gazeliyyât 365

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 403 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bî-sebeb itmez şikeste çarh-ı dûn mînâmuzı
Câm-ı hurşîdinde bulmaz neşve-i sahbâmuzı
Pâyine hâk-i niyâz olmakdan özge çâre yok
Duymuş ol bed-hû ‘ayâr-ı nâz ü istignâmuzı
Nâfe denlü yer kazâ-yı dilde hâli var mıdur
Şöyle tutmış âhû-yı çeşm-i bütân sahrâmuzı
Sen dür-i yektâya lâyık gûş göster ey felek
Yoksa cûş-ı gevher itmişdür sadef deryâmuzı
Gamzesinden sad-şikâyet dilde var Âgâh lîk
Beste eyler çeşmi sihr ile leb-i şekvâmuzı

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir