Âgâz-ı Gazeliyyât 366

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 443 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ey kîne-cûlar ülfet ile yâr idün bizi
Elden gelen cefâya sezâvâr idün bizi
Ey nev-bahâr-ı mihr-i vefâ bâgbânları
Ümmîdimüz gül itmege yok hâr idün bizi
Ölsek hayâl-i la‘l-i revân-bahş-ı yâr ile
Meyhânelerde sûret-i dîvâr idün bizi
Mahv-ı visâle bâde virür neşve-i humâr
Şimden girü şarâb ile huş-yâr idün bizi
Âgâh ser nihâde-i râh-ı mahabbetüz
Mânend-i câdde pâ ile bîdâr idün bizi

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir