Âgâz-ı Gazeliyyât 367

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 504 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Yârı itdi devr-i şûr-engîz-i agyârun biri
Neş’esinden bâde’i ayırdı gaddârun biri
Yâr olur dirken o bed-hû oldı agyârun biri
Bin vefâsuz yârdan yegdür vefâdârun biri
İstemez kim ola sıhhat-yâb-ı hüsnün hastası
Sor senünde çeşm-i mestündür o bîmârun biri
Tut benüm zülfün gibi hattum perîşânlukdadur
Gördi mi cem‘iyyet-i hâtır-giriftârun biri
Hem çeker âgûşa şem‘ ü hem yakar pervânesin
Görmedüm kim olmaya hûn-hˇ âr-ı gam-hˇ ârun biri
Subh-ı kâzib gibi kasdı tîre rûz itmekdedür
Sâdıkâne bir nefes yâr olmadı yârun biri
Çeşm-i gûyâ-yı hamûş-ı yâra taklîd ideli
Benzemez Âgâh güftârına güftârun biri

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir