Âgâz-ı Gazeliyyât 369

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 412 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gülden taleb-i mihr-i vefânun yeri var mı
Ey bülbül-i bî-derd cefânun yeri var mı
Sayd-ı dil-i ‘uşşâkdan olsa n’ola fârig
Zülfünde meger bâd-ı sabânun yeri var mı
Rindâna girân gelse n’ola sohbet-i zâhid
Meyhânede hîç zühd ü riyânun yeri var mı
Dilgîr gider gelse hayâl-i ruh-ı cânân
Mihnetkede-i dilde safânun yeri var mı
Ol bezmde kim çeşm-i edeb beste nigehdür
Âgâh gibi rind-i gedânun yeri var mı

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir